Medycyna w sieci

Just another WordPress.com site

Archive for the tag “powiększona wątroba”

Wątroba i jej rozliczne funkcje

 

Wątroba to jeden z najistotniejszych narządów wewnętrznych w organizmie ludzkim. Bez wątroby nie można żyć. Dlatego powinno się o nią troszczyć i nie popełniać błędów dietetycznych, które mogą jej zaszkodzić. Bo wątroba jest tylko jedna.

Schowana jest pod przeponą, w większości w prawym podżebrzu, ale zajmuje także częściowo lewe podżebrze i nadbrzusze. Graniczy z przeponą, jelitami i żołądkiem. Z reguły zdrowa, niepowiększona wątroba powinna być skryta pod poziomem żeber i nie powinna wystawać. Jest częścią układu trawiennego.

Zwyczajowo w strukturze wątroby wyróżnia się 4 płaty: prawy, lewy, czworoboczny i ogoniasty. Lecz współcześnie anatomia i medycyna rezygnują z tego rozbicia, ponieważ nazbyt zaciemnia on realną strukturę wątroby, w której można wyodrębnić znaczniejszą ilość segmentów.

Zadania wątroby są szczególnie liczne i niebłahe. Zasadniczo odpowiada za: syntezę, metabolizm, detoksykację, filtrację i magazynowanie. Przefiltrowuje krew, poprzez eliminację toksyn w niej krążących (w szczególności alkoholu, substancji zawartych w wielu lekach a ponadto amoniaku. Także stabilizuje poziom glukozy we krwi. Co interesujące wątroba spełnia również funkcję cieplną w organizmie. Otóż przepływająca przez ten narząd krew zyskuje 1 stopień temperatury.

Wątroba posiada znaczne możliwości regeneracyjne. Jednakże nie są one nieograniczone. Zbyt znaczny ubytek tkanki wątroby nie zezwalna na jej samoistną odbudowę i prowadzi w rezultacie do marskości wątroby.

Spośród wielu schorzeń, na które może zapaść ww. narząd, należy na pierwszym miejscu wymienić żółtaczkę. We współczesnych czasach choroba ta jest powoli, przynajmniej w pewnych swoich odmianach, eliminowana poprzez popularyzację szczepionek. Bardzo ważną przyczyną problemów z wątrobą jest nadużywanie alkoholu. Wieloletni alkoholizm prowadzi do śmiertelnie niebezpiecznej marskości wątroby.

Powiększona wątroba oraz ból pod prawym żebrem to objawy, które powinny zawsze niepokoić. W razie ich pojawienia się należy zgłosić się do lekarza, ponieważ mogą oznaczać kłopoty z wątrobą.

Wątroba jest bardzo ważnym organem, o który należy wyjątkowo troszczyć. W szczególności nie należy nadużywać tłuszczu i alkoholu.

Reklamy

Post Navigation